วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้

วันที่ 23-24 มีนาคม 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ณโรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ประชุมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศึกษา’ตานี ร่วมกับ ศรภ.7 ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ศึกษา’ตานี ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการจัดงาน “สานพลังการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้”