วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้หลักสูตรสมรรถนะของโรงเรียน

วันที่ 1 เมษายน 2565 ศน.ฐิติรัตน์ ศน.นิรามัย และ ศน.ดันนียาล ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้หลักสูตรสมรรถนะของโรงเรียนจิปิภพพิทยาและโรงเรียนวราคามินอนุสรณ์ ณ โรงเรียนวราคามินอนุสรณ์

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้หลักสูตรสมรรถนะของโรงเรียน