วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ร่วมพิธีปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาจังหวัดชายแดนใต้ “หาดวาสุกรีเกมส์”

27 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาจังหวัดชายแดนใต้ “หาดวาสุกรีเกมส์” ณ บริเวณชายหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมีนายอับดุลฮาลิม มินซาร์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

ภาพกิจกรรม:
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคุตบะฮฺ (บทเทศนาธรรม) ประจำวันศุกร์เพื่อสันติสุข
ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านคุ้มครองเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ขององค์การยูนิเซฟประเทศไทย
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกกฎหมายยาเสพติด ตาม “ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด” ครั้งที่ 1/2565
ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ส่งมอบชุดตรวจเชื่อโควิด -19 ( ATK) ชนิด Home Use แก่หน่วยงานทางการศึกษา