วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลงพื้นที่ดูความพร้อมของโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากน้ำ ในการเตรียมรับการศึกษาดูงานของ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF)

28 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา โดยนางมาเรียม ยะสะแต และนายดันนียาล สารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.ส.เมตตา นาคพันธ์ นายอันวา สะอุ นางซัลวานา หะยีเยะ และ น.ส.ปาณิสรา อินทศิริ ลงพื้นที่ดูความพร้อมของโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากน้ำ ในการเตรียมรับการศึกษาดูงานของ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ลงพื้นที่ดูความพร้อมของโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากน้ำ  ในการเตรียมรับการศึกษาดูงานของ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี