วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13:00 – 16:30 น.นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 คณะที่ 2 ซึ่งนำโดยว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี (ฝ่ายทหาร) วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ผู้แทน พมจ.ปัตตานี ผู้ช่วยหัวหน้า สนง.ปภ.จ.ปัตตานี ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประธาน อปพร.จังหวัดปัตตานี และคณะทำงาน ออกตรวในพื้นที่อำเภอไม้แก่น ณ จุดตรวจหน้าฐานบ้านใหญ่ ตำบลไม้แก่นและจุดตรวจหน้าฐานปฎิบัติการชุดคุ้มครองตำบลไทรทอง โดยมี นายศศิพงษ์ ชูเชิด ปลัดอาวุโส อำเภอไม้แก่น พร้อมด้วย ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
จากนั้นเวลา 14.30 น. เดินทางไปยังอำเภอกะพ้อ เพื่อตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ หน้าอำเภอกะพ้อ และจุดตรวจหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมะแนดาแล ตำบลปล่องหอย โดยมี นายนูรดี อับดุลราฮิม นายอำเภอกะพ้อ พร้อมด้วย ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ รองผู้ว่าฯปัตตานี พร้อมคณะ มอบสิ่งของจำเป็น เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และมอบอินทผาลัมความห่วงใยจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี แก่พี่น้องมุสลิมประจำจุดตรวจในช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอนอีกด้วย จากนั้น รองผู้ว่าฯปัตตานี ได้พบปะโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2565 และบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการและแนวทางต่างๆที่รัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้ ขอให้กำลังใจ และขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้เสียสละเวลา เพื่อมาอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ “ชีวิตวิถีใหม่

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)