วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะทำงานของจังหวัดปัตตานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจภูมี ตำบลยามู จุดตรวจแยกพังกับ ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จุดตรวจหน้าโรงไฟฟ้าบ้านบะตี ตำบลเขาตูม และจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายอำเภอ,ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่ปกครอง , จนท.สาธารณสุข, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ,จิตอาสา904, จิตอาสาพระราชทาน, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และสมาชิก อส. ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา