วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะทำงานของจังหวัดปัตตานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจภูมี ตำบลยามู จุดตรวจแยกพังกับ ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จุดตรวจหน้าโรงไฟฟ้าบ้านบะตี ตำบลเขาตูม และจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายอำเภอ,ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่ปกครอง , จนท.สาธารณสุข, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ,จิตอาสา904, จิตอาสาพระราชทาน, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และสมาชิก อส. ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม