วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายดันนียาล สารี ศืกษานิเทศชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายธันนพัฒน์ จิตเสน นิติกรชำนาญการ นางสาวกุสุมา กามา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ ณ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ อ.สายบุรี

ภาพกิจกรรม:
– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
การดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565