วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางกุสุมา กามา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน นิติกรชำนาญการ และนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเบญจมราชทิศจังหวัดปัตตานี และโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  การดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ครั้งที่ ๑๔
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2