วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เอกสาร:
– – –

QR Code หน้านี้ :
QR:  รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย