วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมชี้แจงสร้างการรับรู้มาตรการเปิดเรียน Onsite ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ของจังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้รับเกียรติร่วมชี้แจงสร้างการรับรู้มาตรการเปิดเรียน Onsite ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ของจังหวัดปัตตานี โดยมีนายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 /2565 ให้แก่ทีมงานผู้บริหารวิทยาลัย ตลอดจนครูและบุคลากรสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมชี้แจงสร้างการรับรู้มาตรการเปิดเรียน Onsite ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ของจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567