วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมชี้แจงสร้างการรับรู้มาตรการเปิดเรียน Onsite ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ของจังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้รับเกียรติร่วมชี้แจงสร้างการรับรู้มาตรการเปิดเรียน Onsite ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ของจังหวัดปัตตานี โดยมีนายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 /2565 ให้แก่ทีมงานผู้บริหารวิทยาลัย ตลอดจนครูและบุคลากรสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมชี้แจงสร้างการรับรู้มาตรการเปิดเรียน Onsite ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ของจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา