วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ปัตตานี ครั้งที่ 18/2565

นางมาเรียม ยะสะแตผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ปัตตานี ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ปัตตานี ครั้งที่ 18/2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา