วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2585 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวน 32 โรงเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัตปัตตานี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 – 3, สพม.ปัตตานี, นักวิชาการศึกษา สช.ปัตตานี และ อบจ.ปัตตานี รวมทั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 สถานศึกษานำร่องพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

– – –

QR Code หน้านี้ :
QR:  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา’ตานี ร่วมลงนาม MOU “ในการขับเคลื่อนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม”
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ศึกษาตานี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดปัตตานี
ศึกษาตานีประชุมหารือการจัดการศึกษาในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
พัฒนานวัตกรรม โครงการ IFTE พ.ศ. 2567