วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อด้านมาตรการผ่อนคลาย

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.30น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อด้านมาตรการผ่อนคลายเพื่อพิจารณาการอนุญาตเปิดร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอลและร้านคาราโอเกะ รวมทั้งการจัดงานมอเตอร์จังหวัดปัตตานี โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมตะโละกาโปร์ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อด้านมาตรการผ่อนคลาย
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา