วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อด้านมาตรการผ่อนคลาย

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.30น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อด้านมาตรการผ่อนคลายเพื่อพิจารณาการอนุญาตเปิดร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอลและร้านคาราโอเกะ รวมทั้งการจัดงานมอเตอร์จังหวัดปัตตานี โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมตะโละกาโปร์ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อด้านมาตรการผ่อนคลาย
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)