วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชุมและฟังบรรยายสรุป ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ให้แก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่ต้นแบบ 4 พื้นที่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาปัตตานี และนางสาวเมตตา นาคพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมและฟังบรรยายสรุปผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้อเรื่อง
“การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ให้แก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่ต้นแบบ 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร

– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมและฟังบรรยายสรุป ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ให้แก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่ต้นแบบ 4 พื้นที่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567