วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุมและฟังบรรยายสรุป ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ให้แก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่ต้นแบบ 4 พื้นที่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาปัตตานี และนางสาวเมตตา นาคพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมและฟังบรรยายสรุปผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้อเรื่อง
“การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ให้แก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่ต้นแบบ 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร

– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมและฟังบรรยายสรุป ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ให้แก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่ต้นแบบ 4 พื้นที่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม