วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดอาคารหอพักนอน โครงการประชารัฐ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายดันนียาล สารีพร้อมด้วย นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ และนางขวัญตา ค้าขึ้น บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไปร่วมพิธีเปิดอาคารหอพักนอน โครงการประชารัฐ ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ. ไม้แก่น สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดอาคารหอพักนอน โครงการประชารัฐ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม “บอกข่าวเล่าเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet
ข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 สังกัด สช. และ สังกัด อปท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 3 ศูนย์สอบ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 สังกัดสช. และ สังกัด อปท.
ข้อมูลผู้เข้าสอบการทตสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566