วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดอาคารหอพักนอน โครงการประชารัฐ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายดันนียาล สารีพร้อมด้วย นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ และนางขวัญตา ค้าขึ้น บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไปร่วมพิธีเปิดอาคารหอพักนอน โครงการประชารัฐ ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ. ไม้แก่น สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดอาคารหอพักนอน โครงการประชารัฐ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”