วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 5 ราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา