วันเสาร์, 27 พฤศจิกายน 2564

ประชุมหารือกรณีการได้รับวัคซีนของนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมหารือกรณีการได้รับวัคซีนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้