วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ประชุมหารือกรณีการได้รับวัคซีนของนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมหารือกรณีการได้รับวัคซีนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคุตบะฮฺ (บทเทศนาธรรม) ประจำวันศุกร์เพื่อสันติสุข
ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านคุ้มครองเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ขององค์การยูนิเซฟประเทศไทย
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกกฎหมายยาเสพติด ตาม “ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด” ครั้งที่ 1/2565
ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ส่งมอบชุดตรวจเชื่อโควิด -19 ( ATK) ชนิด Home Use แก่หน่วยงานทางการศึกษา