วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมหารือกรณีการได้รับวัคซีนของนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมหารือกรณีการได้รับวัคซีนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมหารือกรณีการได้รับวัคซีนของนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา