วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

ประชุมหารือกรณีการได้รับวัคซีนของนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมหารือกรณีการได้รับวัคซีนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ประสานข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 36/2564
ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี (ศปก.จ.ปัตตานี) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 35/2564
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564