วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กปฐมวัย

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายดันนียาล สารี ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กปฐมวัย อ.เมือง จ.ปัตตานี ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 ตึก 10 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กปฐมวัย