วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดปัตตานี โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนการศึกษา ร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปัตตานี ในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o08 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช