วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ศธจ.ปัตตานี ร่วมวิพากษ์สื่อการเรียนการสอนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษาและผู้แทนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี วิพากษ์สื่อการเรียนการสอนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี โดยใช้เรื่องเล่าอัลกุรอาน (Qasas Qur’aani) เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาไทยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ร่วมวิพากษ์สื่อการเรียนการสอนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566