วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมวิพากษ์สื่อการเรียนการสอนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษาและผู้แทนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี วิพากษ์สื่อการเรียนการสอนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี โดยใช้เรื่องเล่าอัลกุรอาน (Qasas Qur’aani) เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาไทยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ร่วมวิพากษ์สื่อการเรียนการสอนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เครือข่ายความร่วมมือและขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”