วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีละหมาดฮายัตและขอดุอาอ์ให้เกิดความสันติสุขเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.10 น.นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีละหมาดฮายัตและขอดุอาอ์ให้เกิดความสันติสุขเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้บริหารและผู้เรียนจากสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดปัตตานี จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานสีบลู Lamae Samilae มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และเวลา 13.30 น.ลงพื้นที่ร่วมให้กำลังใจทีมงานจิตอาสารถสิบล้อถมดินลานกีฬาต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ อุ่นไอรัก (สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด) บ้านบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีรถสิบล้อมาร่วมบริจาคถมดินจำนวน 200 คัน

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีละหมาดฮายัตและขอดุอาอ์ให้เกิดความสันติสุขเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา