วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีละหมาดฮายัตและขอดุอาอ์ให้เกิดความสันติสุขเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.10 น.นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีละหมาดฮายัตและขอดุอาอ์ให้เกิดความสันติสุขเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้บริหารและผู้เรียนจากสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดปัตตานี จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานสีบลู Lamae Samilae มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และเวลา 13.30 น.ลงพื้นที่ร่วมให้กำลังใจทีมงานจิตอาสารถสิบล้อถมดินลานกีฬาต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ อุ่นไอรัก (สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด) บ้านบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีรถสิบล้อมาร่วมบริจาคถมดินจำนวน 200 คัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565
ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ร่วมประชุมระดับชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM)
ศธจ.ปัตตานี ร่วม กิจกรรมจัดหางาน “เขียนชีวิตหน้าต่อไปด้วยมือตัวเอง”
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการควบคุมการแพร่ระบาด ครั้งที่ 21/2565