วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีละหมาดฮายัตและขอดุอาอ์ให้เกิดความสันติสุขเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.10 น.นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีละหมาดฮายัตและขอดุอาอ์ให้เกิดความสันติสุขเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้บริหารและผู้เรียนจากสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดปัตตานี จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานสีบลู Lamae Samilae มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และเวลา 13.30 น.ลงพื้นที่ร่วมให้กำลังใจทีมงานจิตอาสารถสิบล้อถมดินลานกีฬาต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ อุ่นไอรัก (สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด) บ้านบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีรถสิบล้อมาร่วมบริจาคถมดินจำนวน 200 คัน

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ร่วมพิธีละหมาดฮายัตและขอดุอาอ์ให้เกิดความสันติสุขเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)