วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 นายอันวา สะอุ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และคณะตัวแทนเดินทางไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อเข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เพื่อทำความสะอาดตัวอาคารและบริเวณโดยรอบมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง บรรยากาศเต็มไปด้วยประชาชนจิตอาสาและข้าราชการจากหลากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมในครั้งนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)
รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565
ร่วมประชุมจัดงานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส ประจำปี 2565
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี
คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ”
ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีที่เกษียณอายุราชการ