วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 นายอันวา สะอุ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และคณะตัวแทนเดินทางไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อเข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เพื่อทำความสะอาดตัวอาคารและบริเวณโดยรอบมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง บรรยากาศเต็มไปด้วยประชาชนจิตอาสาและข้าราชการจากหลากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมในครั้งนี้

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
พิรีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ้นปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี