วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

เสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม “เวทีเสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี” เพื่อสร้างแนวคิด แนวปฏิบัติในการคิดค้น พัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมของสถานศึกษา โดยมีผู้ร่วมเสวนาฯ ประกอบไปด้วย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มอ.วิทยาเยตปัตตานี และผู้แทนสถานศึกษานำร่อง (โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ,โรงเรียนบ้านคลองช้าง และโรงเรียนบ้านกะรุบี) มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ ได้แก่ หน่วยงานต้นสั่งกัดของสถานศึกษานำร่อง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวน 32 แห่ง โดยการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ On-site และ On-line (ผ่านระบบ Google Meet) โดยมี นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  เสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรม Online focus group “ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
การเรียนการสอนตามหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรสะสมหน่วยกิต-ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
ประชุมพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ระดับภาค
ศึกษา’ตานี ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2567
มอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ศึกษา’ตานี ร่วมลงนาม MOU “ในการขับเคลื่อนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม”