วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

เสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม “เวทีเสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี” เพื่อสร้างแนวคิด แนวปฏิบัติในการคิดค้น พัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมของสถานศึกษา โดยมีผู้ร่วมเสวนาฯ ประกอบไปด้วย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มอ.วิทยาเยตปัตตานี และผู้แทนสถานศึกษานำร่อง (โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ,โรงเรียนบ้านคลองช้าง และโรงเรียนบ้านกะรุบี) มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ ได้แก่ หน่วยงานต้นสั่งกัดของสถานศึกษานำร่อง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวน 32 แห่ง โดยการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ On-site และ On-line (ผ่านระบบ Google Meet) โดยมี นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดปัตตานีรับการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ของคณะผู้ประเมินอิสระในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก”
สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ด้านกฎหมายและส่งเสริมการบริหารงานบุคคล