วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมประชุมชีแจงแนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ผ่านระบบ VDO conference

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชีแจงแนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ผ่านระบบ VDO conference โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์การยุติการตั้งครรภ์ของจังหวัดปัตตานี ชีแจงแนวทางการให้บริการการประสานงาน และการส่งต่อการเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

  1. คณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดปัตตานี
  2. ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยรุ่น จาก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
  3. ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยรุ่น จาก โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  5. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
  6. สมาคมวางแผนคร่อบครัวแห่งประเทศไทย-คลินิกเวชกรรม สวท.หาดใหญ่/สาขาปัตตานี
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมชีแจงแนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ผ่านระบบ VDO conference
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567