วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการทางวิชาการในงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการทางวิชาการในงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมวางแผนบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ และปัตตานี บาซาร์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวมุสลิมในสังคมร่วมสมัยยุคเสรีนิยม ความท้าทาย หนุนเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา” มีกลุ่มเป้าหมายคือสตรีมุสลิม จำนวน 5,000 คน

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการทางวิชาการในงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม