วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

เมื่อ 6 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา โดยนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ และปัตตานี บาซาร์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวมุสลิมในสังคมร่วมสมัยยุคเสรีนิยม ความท้าทาย หนุนเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา” มีกลุ่มเป้าหมายคือสตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5,000 กว่าคน

ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมดังกล่าว

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา