วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ บุคคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 โดยมีนายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา และชาวบ้าน ร่วมกันกวนขนมอาซูรอ เพื่อแบ่งปันกันให้แก่นักเรียนและประชาชนในชุมชน ส่งผลให้เกิดความสามัคคี และสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีที่เกษียณอายุราชการ
กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565
การประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 910 ทุนการศึกษาของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565