วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ บุคคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 โดยมีนายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา และชาวบ้าน ร่วมกันกวนขนมอาซูรอ เพื่อแบ่งปันกันให้แก่นักเรียนและประชาชนในชุมชน ส่งผลให้เกิดความสามัคคี และสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม