วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. “ก้าวสู่ 20 ปี สกสค.”

วันที่ 9 กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยนางสุชดา สุขอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายธันนพัฒน์ จิตร์เสน นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. “ก้าวสู่ 20 ปี สกสค.” ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)
ร่วมประชุมจัดงานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส ประจำปี 2565
การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตราอื่น 38ค(2)
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ด้านกฎหมายและส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560