วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ บุคคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ และปัตตานี บาซาร์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวมุสลิมในสังคมร่วมสมัยยุคเสรีนิยม ความท้าทาย หนุนเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา” มีสตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5,000 กว่าคน ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมดังกล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีที่เกษียณอายุราชการ
ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
การประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 910 ทุนการศึกษาของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565