วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

วันที่ 15 กันยายน นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางนลินภัทร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานและให้โอวาทแก่ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ พร้อมด้วย นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมนี้ได้เรียกบรรจุ 5 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 20 ราย ดังนี้ ภาษาไทย 5 ราย , อังกฤษ 3 ราย, ศิลปะ 1 ราย ,ประถมศึกษา 3 ราย และ ปฐมวัย 8 ราย

ทั้งนี้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน จำนวน 18 ราย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ สละสิทธิ์ 2 ราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)
ร่วมประชุมจัดงานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส ประจำปี 2565
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. “ก้าวสู่ 20 ปี สกสค.”
ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตราอื่น 38ค(2)
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ด้านกฎหมายและส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560