วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

วันที่ 15 กันยายน นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางนลินภัทร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานและให้โอวาทแก่ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ พร้อมด้วย นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมนี้ได้เรียกบรรจุ 5 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 20 ราย ดังนี้ ภาษาไทย 5 ราย , อังกฤษ 3 ราย, ศิลปะ 1 ราย ,ประถมศึกษา 3 ราย และ ปฐมวัย 8 ราย

ทั้งนี้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน จำนวน 18 ราย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ สละสิทธิ์ 2 ราย

QR Code หน้านี้ :
QR:  การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ครั้งที่ ๑๔
พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566