วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีที่เกษียณอายุราชการ

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีที่เกษียณอายุราชการ แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี 2565 ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี ภายใต้กิจกรรม “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” จำนวน 132 ราย เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ที่ปฎิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทเสียสละ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ดีตลอดมา โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมีนายศุภชัย ศักดิ์แก้ว ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีที่เกษียณอายุราชการ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม