วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี

วันที่ 21-22 กันยายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวปาณิสรา อินทศิริ และนางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ การผลักด้นนโยบายการดำเนินงานมาตรฐานตลาดอาหารปลอดภัยในจังหวัดปัตตานี โดยสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการการอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมกลางชล ชั้น 8 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม