วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารงบประมาณในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารงบประมาณในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ผ่านระบบ Google Meeting

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารงบประมาณในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o15 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567