วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ต้อนรับผู้แทนคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ต้อนรับการมาเยี่ยมเยียนของนายเลิศลักษณ์ สุขแก้ว ข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นตัวแทนของคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 โดยมีนางสุขดา สุขอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมต้อนรับในครั้งนี้

QR Code หน้านี้ :
QR:  ต้อนรับผู้แทนคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2566 “ระดับประเทศ”
คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 “ระดับประเทศ”
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ ครูอาวุโส ประจำปี 2561, 2562 และ 2563 (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ) จังหวัดปัตตานีติดต่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ครูอาวุโส ได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2566 “ระดับภูมิภาค”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566