วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่ม รร.แม่ลานเกมส์ 2565

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา โดยนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนายอันวา สะอุ นางซัลวานา หะยีเยะ และนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูบุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่ม รร.แม่ลานเกมส์ 2565 สพป.ปน.2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่ม รร.แม่ลานเกมส์ 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและต้นแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 5)
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
ประชุมพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินการของ คณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงประจำร้านนาวากาชาด และคณะทำงานการจัดงานประจำปีจังหวัดปัตตานี
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานมหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้และงานแสดงสินค้าศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567