วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

กลุ่มพัฒนาการศึกษา นิเทศติดตามกิจกรรมการช่วยเหลือเด็กนอกระบบและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมด้วยกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ออกนิเทศติดตามกิจกรรมการช่วยเหลือเด็กนอกระบบและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนบ้านปลักปรือ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษา นิเทศติดตามกิจกรรมการช่วยเหลือเด็กนอกระบบและเด็กตกหล่นจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567