วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปะการคัดลายมือภาษาอาหรับ (ค็อตอาหรับ) แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่ม นายอันวา สะอุ และนางสาวปาณิสรา อินทศิริ ไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปะการคัดลายมือภาษาอาหรับ (ค็อตอาหรับ) แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิวิทยาทาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงกิจการศาสนา ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมในพื้นที่ ผ่านศิลปะการคัดลายมือภาษาอาหรับ และเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถด้านคัดลายมือภาษาอาหรับ (ค็อตอาหรับ) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 40 คน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 40 คน และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 40 คน เป็นระยะเวลา 3 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมหลักสูตร จำนวน 18 ชั่วโมง การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปะการคัดลายมือภาษาอาหรับ (ค็อตอาหรับ) แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี