วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ออกตรวจ เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ประจำปี 2566
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566”
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566