วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มลูกเสือฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกาาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกาาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1, 2, 3 สพม.ปัตตานี สช. จำนวน 65 คน จากสถานศึกษา 22 แห่ง
QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มลูกเสือฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกาาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ออกตรวจ เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ประจำปี 2566
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566”
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566