วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์สถานการณ์และขับเคลื่อนการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา”

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยรศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์สถานการณ์และขับเคลื่อนการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา” ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์โฮเทล แอนด์สปา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์
ศึกษานิเทศก์

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์สถานการณ์และขับเคลื่อนการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา”