วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายณัฐนนท์ พงศ์ธัญญะวิริยา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานฝ่านสื่อสารฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ปัตตานี จำนวน 13 คน โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล