วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายณัฐนนท์ พงศ์ธัญญะวิริยา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานฝ่านสื่อสารฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ปัตตานี จำนวน 13 คน โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ประสานข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 36/2564
ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี (ศปก.จ.ปัตตานี) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 35/2564
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผลการคัดเลือก Best Practices นวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา ระดับจังหวัด