วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกิจกรรม EU COVID-19 Lesson Learned Exhibition ภายใต้โครงการการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (EU COVID)

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา นำโดยนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม EU COVID-19 Lesson Learned Exhibition ภายใต้โครงการการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (EU COVID) ณ ห้องประชุมเพนดูลา โรงแรมปาร์คอินทาว์น ปัตตานี โดยมีนายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มเยาวชน กลุ่มเยาวชนผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งแรงงานอพยพคืนถิ่น จำนวน 300 คน

สำหรับโครงการโครงการ “EU COVID-19 Three Southern Border Provinces” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถรับมือและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (EU) ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความยั่งยืน เกิดการพัฒนาการดำรงชีพของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความสามารถของชุมชนในการรับมือวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้ดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกิจกรรม EU COVID-19 Lesson Learned Exhibition ภายใต้โครงการการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (EU COVID)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567