วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกิจกรรม EU COVID-19 Lesson Learned Exhibition ภายใต้โครงการการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (EU COVID)

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา นำโดยนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม EU COVID-19 Lesson Learned Exhibition ภายใต้โครงการการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (EU COVID) ณ ห้องประชุมเพนดูลา โรงแรมปาร์คอินทาว์น ปัตตานี โดยมีนายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มเยาวชน กลุ่มเยาวชนผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งแรงงานอพยพคืนถิ่น จำนวน 300 คน

สำหรับโครงการโครงการ “EU COVID-19 Three Southern Border Provinces” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถรับมือและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (EU) ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความยั่งยืน เกิดการพัฒนาการดำรงชีพของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความสามารถของชุมชนในการรับมือวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้ดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกิจกรรม EU COVID-19 Lesson Learned Exhibition ภายใต้โครงการการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (EU COVID)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม