วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5 ปี 2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 13.30 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ฝ่ายดำเนินการคัดเลือก และประเมินผล โดยมีนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสุชดา สุขอนันต์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.อาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ น.ส.ฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคุรุสภาจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5 ปี 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ครั้งที่ ๑๔
พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566