วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดปัตตานี

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวนพดารา พึ่งกุศล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสมฤทัย โดยวิริยสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดปัตตานี