วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

คณะอนุกรรมการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ลงพื้นที่สืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ ของครูที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 คณะอนุกรรมการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ลงพื้นที่สืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ ของครูที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด จำนวน 2 ราย คือ นางแวซายเค๊าะ ซารีเดะ ครู โรงเรียนบ้านประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีและนางมนฑกาน อรรถสงเคราะห์ ครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน ลูกศิษย์ในอดีตและปัจจุบัน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครองของนักเรียน และเพื่อนครู ร่วมให้ข้อมูลที่สะท้อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และการเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านประจัน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

QR Code หน้านี้ :
QR:  คณะอนุกรรมการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ลงพื้นที่สืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ ของครูที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ครั้งที่ ๑๔
พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566