วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศน. ศธจ.ปัตตานี ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ , นางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ และนางยามีละห์ เจะมูซอ นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนยะหริ่ง สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 (สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และทีมงานฝ่ายวิชาการ รับการนิเทศและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Google Drive Image Google Drive Image
Google Drive Image Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศน. ศธจ.ปัตตานี ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”