วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

QR Code หน้านี้ :
QR:  แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ประชุมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศึกษา’ตานี ร่วมกับ ศรภ.7 ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ศึกษา’ตานี ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการจัดงาน “สานพลังการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้”