วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

QR Code หน้านี้ :
QR:  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
การดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนสถานศึกษา สังกัด สพฐ.