วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2565 เวลา 15.00 น. นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ และหาแนวทางพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมหาดวาสุกรี อาคาร 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567