วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2565 เวลา 15.00 น. นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ และหาแนวทางพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมหาดวาสุกรี อาคาร 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม