วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศธจ.ปัตตานีร่วมคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

21 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ปฎิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และช่วงบ่าย ณ โรงเรียนบ้านนาประดู่ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และนวัตกรรมการสอนของครูในสังกัดที่เป็นเลิศ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานีร่วมคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”